Agencja celna powstała w efekcie nowelizacji Kodeksu Celnego w 1991 roku. Jej zadaniem jest pośredniczenie między przedsiębiorcami a Urzędem Celnym w zakresie wywozu i przewozu towarów z i do Polski. Ale zadania agencji są znacznie szersze i wiążą się z działaniami logistycznymi, magazynowaniem i spedycją, co dla niektórych osób może być zaskoczeniem. Co ciekawe, agencja odpowiada też za obsługę przeładunków – na życzenie klientów.

Główne zadania agencji celnej

Do głównych zadań agencji celnej zalicza się przyjmowanie zgłoszeń i odpraw celnych wraz dopełnieniem wszelkich formalności z tym związanych. Wiąże się to zatem z weryfikacją dokumentacji przewozowej i obsługą klientów. Pracownicy agencji są odpowiedzialni również za przygotowywanie deklaracji AKC-U i innych, które są niezbędne w ramach odpraw. W zakres obowiązków agencji celnej wchodzi ponadto szereg działań logistycznych i dysponowanie magazynem czasowego składowania.

Dodatkowe zadania agencji celnej

Choć agencja celna kojarzy się większości osób głównie z odprawami i wszelkimi formalnościami związanymi z tym, jednak posiada również dodatkowe zadnia. A do tych zalicza się np. przygotowywanie deklaracji podatków akcyzowych, obliczanie kwot za należności związane z transportem przez granicę oraz dokonywanie zgłoszeń.

Co istotne, przepisy co do prawa granicznego oraz wywożenia i wwożenia towarów na i z terytorium Polski zmieniają się dość szybko, a ta dynamika powoduje konieczność dostosowania się na bieżąco do obowiązujących regulacji. Jest to zadanie znajdujące się w kompetencjach każdego pracownika agencji celnej. Wiąże się też bezpośrednio z faktem, że agencja pomaga klientów podczas przewozu towarów przez granicę i w czasie dopełniania formalności, dlatego musi działać szybko, sprawnie i w oparciu o aktualne przepisy.

Kiedy i dlaczego warto skorzystać z pomocy agencji celnej?

Jak podkreślają specjaliści, agencja celna pomaga osobom, które nie odnajdują się wśród regulacji prawnych i dokumentów związanych z przewozem towaru przez granicę. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy agencji by dopełnić formalności i uniknąć dodatkowych opłat i pomyłek, które wynikają z zawiłości regulacji prawnych i dynamicznie zmieniających się przepisów.

Agencja celna w imieniu firm występuje też przed organami celnymi i reprezentuje klientów, a ponadto sprawnie i szybko dopełnia formalności które często zajmują wiele czasu osobie nie znającej dokładnie przepisów.

Z pomocy agencji celnej warto skorzystać również wtedy kiedy potrzebny jest skład celny. Co istotne, magazyn, który posiada agencja jest zatwierdzonego przez organy celno-skarbowe i pozostaje pod ich nadzorem. Dla klienta to miejsce do przechowywania towarów nieunijnych, czyli pochodzących spoza obszaru celnego Unii Europejskiej. Dzięki składowi nie ma konieczności opłaty cła przez klienta, dopóki towar nie opuści składu celnego.

Zdarza się, że myli się rolę agencji celnej z Urzędem Celnym, a samego agenta z funkcjonariuszem. Istnieje jednak między tym zasadnicza różnica, którą warto znać jeśli jest się przedsiębiorcą przywożącym lub wywożącym towary do i poza granice Unii Europejskiej. Wówczas rolą Agencji Celnej jest pośredniczenie pomiędzy przedsiębiorcą a Urzędem Celnym, dbałość o dopełnienie szeregu formalności przewozowych, dokumentów itd. Ale zadania agencji są znacznie szersze i wiążą się też z logistyką i magazynowaniem towarów w składach celnych, co jest optymalnym rozwiązaniem dla wielu osób handlujących towarem pochodzącym spoza granic Unii.